Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3659/BNN-BVTV đề nghị hỗ trợ kinh phí mua thuốc bảo vệ thực vật cho tỉnh Ninh Bình vụ Đông Xuân 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3659/BNN-BVTV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3659/BNN-BVTV
V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí mua thuốc BVTV cho tỉnh Ninh Bình vụ Đông Xuân 2010

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Theo báo cáo của tỉnh Ninh Bình, vụ Đông Xuân năm 2010, toàn tỉnh có 2.202,1 ha diện tích lúa nhiễm bệnh lùn sọc đen, vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa trên địa bàn 65/124 xã ở 8 huyện, thị xã, thành phố. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã có Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 19/3/2010 công bố dịch lùn sọc đen trên toàn tỉnh.

Sau khi thực hiện công tác chống dịch và thực hiện văn bản số 1782/BNN-BVTV Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt về chủng loại và số lượng thuốc bảo vệ thực vật, ngày 24/6/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã có Tờ trình số 33/TTr-UBND đề nghị Ngân sách Trung ương hỗ trợ 4.568 triệu đồng kinh phí mua 12.070 lít thuốc bảo vệ thực vật theo phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và PTNT phòng trừ dập dịch lùn sọc đen hại lúa sử dụng cho 22.510 ha lúa (công văn gửi kèm).

Căn cứ theo Quyết định 1459/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phòng trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa; văn bản số 291/TTg-KTN ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ, phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen; Thông tư số 53/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính để thực hiện phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và lùn sọc đen hại lúa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ kinh phí 4.568 triệu đồng để mua 12.070 lít thuốc bảo vệ thực vật cho tỉnh Ninh Bình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Ninh Bình;
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình;
- Lưu: VT,  BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG   
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3659/BNN-BVTV đề nghị hỗ trợ kinh phí mua thuốc bảo vệ thực vật cho tỉnh Ninh Bình vụ Đông Xuân 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.052

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140