Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3478/BKHĐT-GSTĐĐT năm 2019 về vướng mắc trong việc lập dự án đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị phát thanh, truyền hình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3478/BKHĐT-GSTĐĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đức Tâm
Ngày ban hành: 27/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3478/BKHĐT-GSTĐĐT
V/v kiến nghị của ông Võ Anh Duẩn

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Võ Anh Duẩn
(Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 3115/VPCP-ĐMDN ngày 18/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của ông Võ Anh Dun về vướng mắc trong việc lập dự án đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị phát thanh, truyền hình. Sau khi nghiên cứu các tài liệu liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Do trong văn bản kiến nghị không nêu về nguồn vốn thực hiện Dự án, nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư không trả lời cụ thể về trình tự, thủ tục đầu tư Dự án.

- Trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công đề nghị thực hiện theo quy định Luật Đầu tư công và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ.

- Trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước ngoài vốn đầu tư công đề nghị thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và pháp luật liên quan. Trường hợp dự án sử dụng vốn của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước cần phải thực hiện theo quy định Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

- Trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn khác, đề nghị nghiên cứu Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Ông tham khảo, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng TM&CN VN (VCCI);
- Lưu: VT, GSTĐĐT. (XH.
5b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3478/BKHĐT-GSTĐĐT năm 2019 về vướng mắc trong việc lập dự án đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị phát thanh, truyền hình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


77
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.30