Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3399/BNN-KH về giao dự toán bổ sung phí nhập và bảo quản muối trắng dự trữ quốc gia năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3399/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hồ Xuân Hùng
Ngày ban hành: 20/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3399/BNN-KH
V/v giao dự toán bổ sung phí nhập và bảo quản muối trắng dự trữ quốc gia năm 2010

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Thực hiện Quyết định số 1885/QĐ-TTg , ngày 14/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí nhập và bảo quản muối trắng dự trữ quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao dự toán phí nhập và bảo quản muối dự trữ quốc gia năm 2010 cho Tổng công ty Lương thực miền Bắc là 5.664.508.706 đồng.

Tổng công ty Lương thực miền Bắc triển khai ngay việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật bảo quản muối dự trữ và định mức hao hụt để trình Bộ thẩm định; Đồng thời thực hiện việc dự trữ quốc gia theo đúng quy định của Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, Thông tư số 143/2007/TT-BTC ngày 3/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý Dự trữ quốc gia và các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời Tổng công ty có trách nhiệm tổ chức bảo quản thường xuyên đảm bảo chất lượng muối trắng trong kho, xuất ra kịp thời khi có lệnh của Thủ tướng Chính phủ và Bộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho địa phương nhận hàng nhanh để khắc phục thiên tai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- T.Cục DTNN (Bộ Tài chính);
- Vụ Ngân sách (Bộ Tài chính);
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3399/BNN-KH về giao dự toán bổ sung phí nhập và bảo quản muối trắng dự trữ quốc gia năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.183

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253