Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3377/BNN-KTHT về hỗ trợ kinh phí quy hoạch xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3377/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hồ Xuân Hùng
Ngày ban hành: 18/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3377/BNN-KTHT
V/v Hỗ trợ kinh phí quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 1570/PCVB-VPCP, ngày 01/10/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xin hỗ trợ kinh phí thực hiện quy hoạch nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Đề nghị của UBND tỉnh Hưng Yên về việc xin hỗ trợ kinh phí triển khai công tác quy hoạch nông thôn mới là phù hợp với Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới nhằm mục tiêu phấn đấu đến năm 2011 phủ kín quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên giao cho các Sở, ngành nghiên cứu và rà soát về quy mô quy hoạch để đề xuất Chính phủ mức hỗ trợ phù hợp, tránh tình trạng bình quân, chia đều; trước mắt, nghiên cứu, vận dụng nguồn kinh phí đã được ngân sách trung ương bổ sung cho các địa phương tại Quyết định số 478/QĐ-TTg, ngày 12/4/2010 về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tổng hợp nhu cầu kinh phí quy hoạch nông thôn mới còn thiếu của các địa phương để trình Thủ tướng Chính phủ giao theo Kế hoạch năm 2011 của Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp chung ý kiến các Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3377/BNN-KTHT về hỗ trợ kinh phí quy hoạch xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.029

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85