Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3369/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về điều kiện áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3369/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đăng Trương
Ngày ban hành: 22/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3369/BKHĐT-QLĐT
v/v kiến nghị của tổ mua sắm Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Tổ mua sắm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 3534/VPCP-ĐMDN ngày 02/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Tổ mua sắm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Tổ mua sắm như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật đấu thầu, hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

Theo đó, việc áp dụng loại hợp đồng trọn gói phải tuân thủ nguyên tắc nêu trên. Trường hợp phát sinh hạng mục mua thêm vượt quá 20% số lượng đã ký kết ban đầu thì cần tách thành gói thầu riêng để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định. Trong trường hợp này, nếu gói thầu mới đáp ứng điều kiện áp dụng mua sắm trực tiếp theo Điều 24 Luật đấu thầu, Điều 60 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì có thể xem xét, áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào những thông tin được cung cấp tại văn bản số 3534/VPCP-ĐMDN ngày 02/5/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (144 Mai Văn Khải, Mỹ Tân, Cao Lãnh, Đồng Tháp);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu VT, QLĐT (HB).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3369/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về điều kiện áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


131
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.48.142