Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3366/VPCP-KTTH về cơ chế tài chính đối với dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành-Suối Tiên do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Số hiệu: 3366/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 19/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3366/VPCP-KTTH
V/v cơ chế tài chính đối với dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành-Suối Tiên

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Giao thông vận tải
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 

Xét đề nghị của: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 1800/UBND-ĐT ngày 29 tháng 3 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 2776/BKH-KTĐN ngày 24 tháng 4 năm 2007 và 65/BKH-KTĐN ngày 04 tháng 1 năm 2007, Bộ Tài chính tại các văn bản số 2197/BTC-KTĐN ngày 08 tháng 2 năm 2007 và 7054/BTC-TCĐN ngày 29 tháng 5 năm 2007, Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2482/BGTVT-KTĐN ngày 10 tháng 5 năm 2007 về cơ chế vốn vay ODA cho Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành -  Suối Tiên (Dự án), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Về cơ chế vốn vay áp dụng đối với Dự án:

a) Áp dụng cơ chế ngân sách cấp phát cho phần xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt, bao gồm: các công trình xây dựng đường sắt, trong đó có toàn bộ kiến trúc hoàn chỉnh từ nền đường đến kiến trúc tầng trên là ray của tuyến đường; hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt, nhà ga, hệ thống cung cấp truyền tải và thu hồi điện trên tuyến và các hạng mục gắn liền với kết cấu hạ tầng.

b) Áp dụng cơ chế cho vay lại đối với các hạng mục liên quan trực tiếp đến việc khai thác, vận hành của nhà kinh doanh vận tải, bao gồm: đề pô, đoàn tàu, hệ thống máy bán vé và kiểm soát vé.

2. Về điều kiện cho vay lại:

Đồng ý Dự án được áp dụng các điều kiện cho vay lại vốn vay (đồng tiền vay lại, lãi suất vay lại, thời hạn vay lại và hình thức vay lại) như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 2197/BTC-TCĐN ngày 8 tháng 2 năm 2007.

3. Về giá trị cho vay lại:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định cụ thể giá trị cho vay lại đối với Dự án sau khi Hợp đồng thầu được ký kết và các thủ tục phê duyệt giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản hoàn thành theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng);
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy, các Vụ CN, QHQT, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3366/VPCP-KTTH về cơ chế tài chính đối với dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành-Suối Tiên do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.188
DMCA.com Protection Status