Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 336/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 24/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 336/TTg-QHQT
V/v duyệt danh mục dự án Trạm bơm nước Hà Nội do Bỉ tài trợ

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 918/BKH-KTĐN, ngày 08 tháng 02 năm 2010) về việc trình danh mục dự án đề nghị Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đưa dự án “Xây dựng và cải tạo 3 trạm bơm thoát nước Cổ Nhuế, Đồng Bông 1 và Đồng Bông 2 khu vực phía Tây Hà Nội” vào danh mục Dự án sử dụng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Vương quốc Bỉ với các nội dung được nêu tại công văn trên.

Tổng vốn vay của Chính phủ Bỉ là 10.029.599 Euro được cấp phát cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để thực hiện Dự án. Vốn đối ứng của Dự án được cân đối trong ngân sách hàng năm của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đàm phán Hợp đồng cung cấp thiết bị cho Dự án với nhà thầu CFE Ecotech của Bỉ.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đàm phán Hiệp định vay vốn với Ngân hàng FORTIS BANK của Bỉ trên cơ sở Hợp đồng được thỏa thuận và ký kết giữa Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội với nhà thầu CFE Ecotech của Bỉ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN,  Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 336/TTg-QHQT ngày 24/02/2010 duyệt danh mục dự án Trạm bơm nước Hà Nội do Bỉ tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.286

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14