Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3285/VPCP-KTN về việc tài chính cho một số đoàn khảo sát máy móc, thiết bị cho dự án công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3285/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3285/VPCP-KTN
V/v tài chính cho một số đoàn khảo sát máy móc, thiết bị cho dự án công nghiệp 

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (các công văn số 3122/BCT-CNN ngày 09 tháng 4 năm 2009, số 4068/BCT-CNN ngày 07 tháng 5 năm 2009, số 4177/BCT-CNN ngày 11 tháng 5 năm 2009), ý kiến Bộ Tài chính (công văn số 6174/BTC-TCDN ngày 29 tháng 4 năm 2009) về tài chính cho một số đoàn khảo sát máy móc, thiết bị tại nước ngoài cho dự án công nghiệp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý bổ sung nguồn kinh phí xúc tiến thương mại cho hai đoàn khảo sát tại một số nước Châu Á và Châu Âu để mua máy móc, thiết bị như đề nghị của Bộ Công Thương nêu tại văn bản số 3122/BCT-CNN ngày 09 tháng 4 năm 2009. Tiêu chuẩn, chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn tại nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí quy định tại Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính; các doanh nghiệp tham gia đoàn khảo sát được hỗ trợ kinh phí theo quy định xúc tiến thương mại (bao gồm vé máy bay, tàu xe, chi phí hội nghị); chi phí ăn, ở do doanh nghiệp tự đóng góp.

- Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và thanh quyết toán đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Các Vụ: KTTH, TH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), K (15)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3285/VPCP-KTN về việc tài chính cho một số đoàn khảo sát máy móc, thiết bị cho dự án công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.264
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57