Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 315/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 12/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 315/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án do OFID tài trợ cho huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 378/BKH-KTĐN ngày 18 tháng 01 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đưa Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng ven biển huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa” vào danh mục kêu gọi Quỹ OFID tài trợ, với hạn mức vốn vay là 10,0 triệu USD (trong đó không sử dụng vốn vay để mua ô tô và xe máy cho Dự án). Vốn đối ứng cho Dự án (1,0 triệu USD) được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ra quyết định đầu tư và triển khai các bước tiếp theo cho Dự án theo quy định hiện hành.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá hiệu quả tiếp nhận viện trợ từ nguồn vốn vay của Quỹ OFID trong thời gian qua và làm việc cụ thể với Quỹ OFID để thống nhất thứ tự ưu tiên các dự án kêu gọi Quỹ OFID tài trợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các địa phương và phù hợp với lĩnh vực ưu tiên của nhà tài trợ, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

4. Văn bản này thay thế văn bản số 225/TTg-QHQT ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 315/TTg-QHQT ngày 12/02/2010 phê duyệt danh mục Dự án do OFID tài trợ cho huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.220

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91