Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3125/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thanh toán khối lượng vượt kế hoạch năm 1996 - 1997

Số hiệu: 3125/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 13/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3125/VPCP-KTTH
V/v Thanh toán khối lượng vượt kế hoạch năm 1996 - 1997

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 1999

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
 - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4100 BKH/TH ngày 28 tháng 6 năm 1999), của Bộ Tài chính (văn bản số 3020 TC/ĐTPT ngày 19 tháng 6 năm 1999), về việc thanh toán khối lượng vượt kế hoạch năm 1996 - 1997, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau :

- Đối với khối lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành trong các năm 1996 - 1997, Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý dứt điểm việc thanh toán trong quý III năm 1999.

- Những dự án đã được ghi vốn thanh toán, nhưng thực tế khối lượng thanh toán thấp hơn mức vốn đã thông báo, không điều hòa cho các dự án khác.

- Những trường hợp còn vướng mắc chưa được thanh toán, đơn vị cấp phát nêu rõ lý do, thông báo cho chủ dự án và gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 1999.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận :
- Như trên,
- Thủ tướng, các PTT CP,
- VPCP : BTCN, các PCN : Nguyễn Tôn, Nguyễn Quốc Huy, TTTT&BC,
- Lưu : KTTH (2b), VT.

KT. BỘ TRƯỞNG,
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3125/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thanh toán khối lượng vượt kế hoạch năm 1996 - 1997

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.020

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250