Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3092/BHXH-BC hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2011 và 2012 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3092/BHXH-BC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 03/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3092/BHXH-BC
V/v hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2011 và năm 2012

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Thực hiện Công văn số 6932/BTC-QLCS ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2011 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP và Công văn số 8473/BTC-QLCS ngày 22/6/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh), các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi chung là các đơn vị) thực hiện như sau:

1. Đối với việc mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí trong dự toán năm 2011 đã được chuyển nguồn sang năm 2012

Căn cứ nguồn kinh phí chi quản lý bộ máy bố trí mua sắm tài sản năm 2011 chưa sử dụng do thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đã chuyển nguồn sang năm 2012, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức, thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ hiện hành.

2. Đối với việc mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí trong dự toán năm 2012

Thực hiện mua sắm tài sản trong phạm vi dự toán chi quản lý bộ máy năm 2012 của Bảo hiểm xã hội tỉnh, các đơn vị được giao tại Quyết định số 269/QĐ-BHXH ngày 09/3/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giao dự toán thu, chi năm 2012.

3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị quyết định việc mua sắm tài sản theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2, Điều 4 quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-BHXH ngày 15/3/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

4. Việc mua sắm tài sản phải đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng và chế độ hiện hành; thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả; thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản theo hướng dẫn tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ và các Phó TCĐ;
- Đại diện Văn phòng BHXH Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, BC (3).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3092/BHXH-BC hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2011 và 2012 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.073

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209