Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3033/VPCP-KTTH về việc giá điện giờ cao điểm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3033/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 12/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3033/VPCP-KTTH
V/v giá điện giờ cao điểm

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Công thương

Xét đề nghị của Bộ Công thương tại văn bản số 74/BCT-ĐTĐL ngày 28 tháng 4 năm 2009 về giá điện giờ cao điểm sáng của hệ thống điện, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương:

1. Chủ động thông tin, giải thích về chủ trương điều hành giá điện của Chính phủ, trong đó giải thích rõ lý do áp dụng, cách tính giá điện giờ cao điểm, thấp điểm và mức độ tác động đến sản xuất khi áp dụng giá điện giờ cao điểm để doanh nghiệp, người dân hiểu, chia sẻ khó khăn với Nhà nước trong điều kiện chưa đủ điện phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng hiện nay.

2. Tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện giá điện giờ cao điểm sáng để có đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công thương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, TKBT, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3033/VPCP-KTTH về việc giá điện giờ cao điểm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


861
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240