Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2957/BGTVT-TC về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án cầu Bãi Cháy do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2957/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 12/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2957/BGTVT-TC
V/v Xử lý tài sản thu hồi từ dự án cầu Bãi Cháy

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 845/BQLDA2-TCKT ngày 02/4/2009 và văn bản số 1173/BQLDA2-TCKT ngày 27/4/2009 của Ban quản lý dự án 2 về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án cầu Bãi Cháy. Theo các báo cáo trên, tài sản thu hồi từ dự án cầu Bãi Cháy gồm: 02 xe máy và các trang thiết bị văn phòng, thiết bị y tế. Chi tiết như phụ lục kèm theo.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc; Xét đề nghị của Ban quản lý dự án 2, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính thống nhất cho bán đấu giá số tài sản nêu trên thu tiền nộp ngân sách nhà nước.

Để xử lý tài sản thu hồi từ dự án nói trên, tránh hư hỏng và phát sinh chi phí bảo quản, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính xem xét và sớm có văn bản trả lời để Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLCS – Bộ Tài chính;
- Cục ĐBVN;
- Ban QLDA 2;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2957/BGTVT-TC về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án cầu Bãi Cháy do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


939
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.82.216