Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2885/BNN-TC về quản lý và sử dụng nguồn vốn đối ứng Trung ương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp cho 15 tỉnh tham gia Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2885/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 06/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2885/BNN-TC
V/v: Quản lý và sử dụng nguồn vốn đối ứng Trung ương của Bộ NN&PTNT cấp cho 15 tỉnh tham gia Dự án PT cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hà Giang, Lai Châu, Hòa Bình, Bắc Kạn, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Thái Nguyên, Bắc Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn.

 

Trả lời công văn số 1989/DANN-KHKT ngày 23/9/2011 của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đối ứng Trung ương cấp qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thanh toán cho các hợp đồng tư vấn do Chủ đầu tư 15 tỉnh tham gia dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc” tuyển chọn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Theo thiết kế của dự án đã được phê duyệt, vốn đối ứng Trung ương cấp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được sử dụng cho:

- Chi phí chung Ban quản lý dự án Trung ương;

- Thanh toán cho các hợp đồng tư vấn của các tiểu dự án tại 15 tỉnh (bao gồm: khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, lập hồ sơ mời thầu xây lắp và giám sát thi công).

Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đối ứng Trung ương cấp qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thanh toán cho các hợp đồng tư vấn của các tiểu dự án tại 15 tỉnh nêu trên thực hiện như sau:

1. Hàng năm, căn cứ Quyết định giao dự toán NSNN của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc NSNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kế hoạch tổng thể của dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh là Chủ đầu tư các hoạt động của dự án trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt dự toán chi tiết các hạng mục của dự toán chuẩn bị đầu tư theo đúng chế độ hiện hành, đảm bảo không vượt tổng dự toán đầu tư đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt; quản lý, sử dụng phần vốn đối ứng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp cho tỉnh theo đúng quy định.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia dự án phê duyệt quyết toán phần vốn đối ứng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp cho tỉnh, gửi Ban Quản lý dự án Trung ương dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc” để tổng hợp.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chịu trách nhiệm lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách năm, quyết toán dự án hoàn thành phần vốn đối ứng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp cho tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, thực hiện; nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư);
- Vụ KH, Cục QLXDCT (để phối hợp);
- Sở NN&PTNT các tỉnh tham gia dự án;
- BQLDA TW dự án PTCSHTNT bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2885/BNN-TC về quản lý và sử dụng nguồn vốn đối ứng Trung ương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp cho 15 tỉnh tham gia Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.595

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29