Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2879/BNN-TCTL sử dụng viện trợ của DFID cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2879/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 06/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2879/BNN-TCTL
V/v sử dụng viện trợ của DFID cho Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Ngày 20 tháng 9 năm 2011, Ngân hàng Chính sách xã hội có công văn số 2314/NHCS-HTQT về việc sử dụng viện trợ của DFID cho Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT, Bộ Nông nghiệp & PTNT có ý kiến như sau:

- Bộ Nông nghiệp & PTNT nhất trí nội dung đề xuất trong đề án của Ngân hàng Chính sách xã hội tại công văn số 2314/NHCS-HTQT. Đề án này đã được tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính và các Bộ có liên quan.

- DFID đã đề xuất cam kết hỗ trợ 4 triệu bảng Anh đến tháng 6/2013 theo hình thức hòa đồng ngân sách thông qua Bộ Tài chính để cấp bù các chi phí để Ngân hàng Chính sách xã hội huy động vốn và cho vay theo cơ chế hiện hành của Chính phủ. Đây là một nguồn lực quan trọng để góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình, nhất là để thúc đẩy thực hiện mục tiêu vệ sinh trong giai đoạn 2011 – 2015.

Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị Bộ Tài chính sớm xem xét và chấp thuận tạo điều kiện cho Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp nhận nguồn tài trợ nêu trên để góp phần thực hiện tốt các mục tiêu của Chương trình đã được Chính phủ phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2879/BNN-TCTL sử dụng viện trợ của DFID cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.409

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172