Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2870/BNN-TY chủ động ngân sách địa phương để cung ứng hóa chất Chlorine phòng chống dịch bệnh thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2870/BNN-TY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 27/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2870/BNN-TY
V/v: chủ động ngân sách địa phương để cung ứng hóa chất Chlorine phòng chống dịch bệnh thủy sản.

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Phúc đáp công văn số 4407/UBND-KT ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc xin hỗ trợ hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia để phòng chống dịch bệnh thủy sản năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: Hiện nay quỹ dự trữ quốc gia về hóa chất Chlorine phòng chống dịch bệnh thủy sản đã được cung cấp hỗ trợ cho các tỉnh phòng chống dịch bệnh tôm nuôi, trong kho dự trữ tạm thời đã hết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo đơn vị dự trữ quốc gia nhập bổ sung, dự kiến hóa chất Chlorine được nhập kho bổ sung vào cuối tháng 9/2012. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ động ngân sách địa phương để kịp thời cung ứng hóa chất Chlorine phòng chống dịch bệnh thủy sản.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Kế hoạch (Bộ NN&PTNT);
- Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2870/BNN-TY chủ động ngân sách địa phương để cung ứng hóa chất Chlorine phòng chống dịch bệnh thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.644
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87