Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2795/VPCP-QHQT về việc gia hạn 02 hợp đồng vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2795/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2795/VPCP-QHQT
V/v gia hạn 02 HĐ vay tín dụng ưu đãi của CP Nhật Bản

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2736/BKH-KTĐN ngày 22 tháng 4 năm 2009), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chính phủ Nhật Bản gia hạn 02 Hiệp định vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Nhật bản cho dự án xây dựng cầu Cần Thơ VNIII-6 và VNIII-7 đến ngày 30 tháng 3 năm 2012.

2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tiến hành các thủ tục gia hạn các hiệp định vay nói trên.

3. Bộ Giao thông vận tải tập trung rà soát tiến độ thực hiện và chỉ đạo hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TTCP; PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2795/VPCP-QHQT về việc gia hạn 02 hợp đồng vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.075
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5