Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2712/LĐTBXH-BTXH ngày 12/08/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư 06/2004/TT-BLĐTBXH ngày 25/03/2004

Số hiệu: 2712/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 12/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2712/LĐTBXH-BTXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2004

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 06/2004/TT-BLĐTBXHNGÀY 25/3/2004

Ngày 05 tháng 02 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2004/QĐ-TTg về việc trợ giúp đối với hộ gia đình có từ 02 người trở lên không tự phục vụ được do bị hậu quả chất độc hoá học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam; ngày 25 tháng 3 năm 2004, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Thông tư số 06/2004/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thủ tục để hưởng chế độ trợ giúp theo Quyết định số 16/2004/QĐ-TTg nói trên, Thông tư có 04 Mẫu, biểu hướng dẫn thực hiện.

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo nên Mẫu số 03 có một số lỗi, nay xin được đính chính lại như Mẫu số 03 mới kèm theo Công văn này./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

 

 

MẪU SỐ: 03/LĐTB&XH-BTXH
(Theo Thông tư số 06/2004/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 3 năm 2004)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ...................
 Số:............/......../QĐ-UB
.............., ngày........ tháng.......... năm..........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ............VỀ VIỆC TRỢ GIÚP ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2004/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2004

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ...................

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội Khoá 11 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2003 theo Lệnh của Chủ tịch nước số 21/2003/L-CTN công bố ngày 10 tháng 12 năm 2003 về việc công bố Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 16/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 06/2004/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 3 năm 2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổ chức - Lao động, Xã hội) và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Trợ giúp cho hộ gia đình có từ 2 người trở lên không tự phục vụ được do bị hậu quả chất độc hoá học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam từ ngày......... tháng.......... năm.......(có danh sách hộ gia đình và mức cụ thể kèm theo).

Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổ chức - Lao động, Xã hội) huyện, quận, thị xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và hộ gia đình có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2
- UBND tỉnh (để báo cáo)
- Sở LĐTBXH (để báo cáo)
- Lưu VP, TC-LĐXH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN ......

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2712/LĐTBXH-BTXH ngày 12/08/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư 06/2004/TT-BLĐTBXH ngày 25/03/2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.714

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208