Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2706/VPCP-KTTH năm 2019 về kinh phí thực hiện dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi tại các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2706/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 04/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2706/VPCP-KTTH
V/v kinh phí thực hiện các dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi tại các địa phương

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Thái Bình, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Nghệ An, Bến Tre, Hà Tĩnh, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Phú Thọ.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 2592/BTC-HCSN ngày 07 tháng 3 năm 2019 về kinh phí thực hiện các dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi tại các địa phương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Các địa phương chủ động bố trí dự toán năm 2019 đã được giao đtriển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 (Chương trình).

2. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với các địa phương đánh giá cụ thể tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình tại các địa phương và điều chỉnh thời gian thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với quy định.

b) Khẩn trương xây dựng và đề xuất phương án phân bổ dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ của ngân sách trung ương năm 2019 đã được Quốc hội quyết định còn chưa phân bổ, gửi Bộ Tài chính thẩm định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, các Vụ: KGVX, QHĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3). G

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2706/VPCP-KTTH năm 2019 về kinh phí thực hiện dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi tại các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


962

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217