Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2657/BXD-KTXD năm 2016 về hướng dẫn áp dụng giá vật liệu nổ công nghiệp trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2657/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2657/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp dụng giá vật liệu nổ công nghiệp trong hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng công ty Licogi - CTCP

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 537/CV-Licogi ngày 14/10/2016 của Tổng công ty Licogi – CTCP đề nghị hướng dẫn áp dụng giá vật liệu nổ công nghiệp trong hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng gói thầu “San nền và nắn dòng sông Mông Dương thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương” nêu trong văn bản số 536/CV-Licogi ngày 14/10/2016 thực hiện trong giai đoạn có hiệu lực của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Theo quy định tại mục 2.2.1 của Thông tư số 05/2007/TT-BXD thì chủ đầu tư căn cứ tính chất, điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức như nội dung tại mục 2.1 phần III của Thông tư số 05/2007/TT-BXD và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 của Thông tư này để xây dựng và quyết định áp dụng đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Cơ sở về giá vật liệu áp dụng trong việc thanh toán, quyết toán hợp đồng căn cứ theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng phù hợp với quy định của Hồ sơ mời thầu, hồ sơ trúng thầu và quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Tổng công ty Licogi - CTCP căn cứ hướng dẫn trên thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2657/BXD-KTXD năm 2016 về hướng dẫn áp dụng giá vật liệu nổ công nghiệp trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


117
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202