Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 261/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 261/BNN-TCLN
V/v nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty Thủy điện Hòa Bình

Thực hiện Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng (quyết định 380), từ năm 2009 đến năm 2010, Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng với hai tỉnh Sơn La và Lâm Đồng đã tiến hành triển khai thực hiện việc thu, chi và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng theo đúng nội dung quy định tại Quyết định 380.

Ngày 15 tháng 12 năm 2010, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hội đồng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam với các thành viên của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có cuộc họp về tình hình thu, chi và sử dụng tiền từ năm 2009 đến năm 2010 của Quỹ Trung ương và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng hai tỉnh Sơn La và Lâm Đồng. Theo báo cáo của các Quỹ thì hầu hết các đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định 380 đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, duy nhất còn Công ty Thủy điện Hòa Bình là chưa nộp tiền đầy đủ và đúng hạn; Tính đến thời điểm 31/12/2010, tổng số tiền Công ty Thủy điện Hòa Bình còn nợ là: 218.191.921.080 đồng cụ thể như sau:

- Năm 2009:

+ Số tiền công ty phải nộp: 168.247.771.620 đ

+ Số tiền công ty đã nộp: 93.960.411.160 đ

+ Số tiền công ty còn nợ: 74.287.360.460 đ

- Năm 2010:

+ Số tiền công ty phải nộp: 143.904.560.620 đ

+ Số tiền công ty đã nộp: 0 đ

+ Số tiền công ty còn nợ: 143.904.560.620 đ

Việc chậm trễ chuyển tiền của Công ty Thủy điện Hòa Bình đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cụ thể là việc chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư là người trực tiếp tham gia bảo vệ rừng, gây khó khăn cho Quỹ ở Trung ương và địa phương, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của hàng vạn người dân đang sống bằng nghề rừng tại lưu vực Sông Đà và làm ảnh hưởng đến lòng tin của người dân đối với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng.

Để có tiền chi trả cho các tổ chức cá nhân tham gia bảo vệ rừng, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình khẩn trương thực hiện nghĩa vụ của mình chuyển tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng còn nợ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam để Quỹ chuyển về các địa phương thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ và phát triển rừng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- Chủ tịch Hội đồng Quỹ;
- Các thành viên Hội đồng Quỹ (b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu: VT, Quỹ BV-PTR./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 261/BNN-TCLN ngày 27/01/2011 về nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.406

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!