Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2521/VPCP-KTTH thực hiện xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2521/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 13/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2521/VPCP-KTTH
V/v thực hiện xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 3643/BTC-TCDT ngày 19 tháng 3 năm 2012 về việc báo cáo kết quả xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn năm 2011, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn:

1. Khẩn trương phân bổ hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ngay sau khi có quyết định xuất cấp của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp nhận hàng tìm kiếm cứu nạn bảo đảm kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra.

3. Kiểm tra, đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng, bảo quản trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn từ nguồn dự trữ quốc gia.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng,
 Cổng TTĐT, các Vụ: NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2521/VPCP-KTTH thực hiện xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.349

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0