Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 251/BNN-KH về xây dựng định mức bảo quản hàng dự trữ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 251/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 26/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 251/BNN-KH
V/v xây dựng định mức bảo quản hàng dự trữ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2011

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Các Cục: Cục Trồng trọt, Thú y, Bảo vệ thực vật, Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối
- Các đơn vị dự trữ quốc gia

 

Theo đề nghị của Bộ Tài chính về việc xây dựng định mức bảo quản hàng dự trữ và xây dựng Quy chuẩn quốc gia, tại công văn số 744/BTC-TCDT ngày 17/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Những mặt hàng dự trữ quốc gia năm 2011 cần xây dựng định mức bảo quản:

- Muối ăn

- Thuốc bảo vệ thực vật

- Vắc xin thuốc thú y

- Hạt giống rau

2. Các đơn vị đăng ký kế hoạch xây dựng định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia năm 2011:

- Tổng công ty Lương thực miền Bắc

- Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

- Công ty Cổ phần Quốc tế Hòa Bình

- Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương

- Công ty Cổ phần Dược và vật tư thú y

- Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương

- Công ty Giống rau quả Trung ương

3. Nội dung xây dựng định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia:

Yêu cầu các đơn vị dự trữ khẩn trương triển khai công tác xây dựng định mức bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia do đơn vị quản lý và giữ kho, trình Bộ thẩm định. Các đơn vị dự trữ phải hoàn thành việc xây dựng định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia và có đủ các hồ sơ cần thiết, tờ trình chậm nhất đến 30/4/2011.

Đơn vị dự trữ phải tổ chức Hội đồng xây dựng định mức bảo quản, có đủ các thành phần tham gia: Tổng giám đốc, Giám đốc, trưởng hoặc phó phòng ban có liên quan, đại diện công đoàn; đồng thời Giám đốc đơn vị tự chịu trách nhiệm về việc xây dựng định mức này.

Việc xây dựng định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia phải đảm bảo tính khoa học và thực tiễn. Trước tiên các đơn vị dự trữ cần rà soát lại mức phí bảo quản những năm trước đây đã được Bộ Tài chính giao, trên cơ sở đó để xây dựng định mức bảo quản năm 2011 với tinh thần tiết kiệm tối đa về phí bảo quản.

4. Dự kiến thẩm định định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia:

Thời gian thẩm định từ ngày 1-30 tháng 4/2011 cho những đơn vị sau:

- Tổng công ty Lương thực miền Bắc

- Công ty Giống rau quả Trung ương

- Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

- Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y

Thời gian thẩm định từ 1-30 tháng 5/2009 cho những đơn vị:

- Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương

- Công ty Cổ phần Quốc tế Hòa Bình

- Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương

5. Về xây dựng, chuyển đổi quy trình, quy phạm bảo quản, nhập, xuất hàng dự trữ nhà nước sang Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

Những đơn vị dự trữ đã xây dựng quy trình, quy phạm bảo quản hàng dự trữ quốc gia trước đây, nay cần rà soát lại để chuyển đổi sang Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đơn vị chưa xây dựng quy trình thì làm mới từ đầu. Các Cục chuyên ngành chỉ đạo các đơn vị dự trữ xây dựng quy trình để thẩm định trình Bộ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàng dự trữ quốc gia trong năm 2011.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị đảm bảo hoàn thành việc xây dựng định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia và xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đúng tiến độ và báo cáo kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

    

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục chuyên ngành;
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 251/BNN-KH về xây dựng định mức bảo quản hàng dự trữ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.249

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102