Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 245/BTP-KHTC về việc kê khai đăng ký tài sản nhà nước theo quy định tại Thông tư số 35/2007/TT-BTC do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 245/BTP-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đình Tạp
Ngày ban hành: 24/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 245/BTP-KHTC
V/v kê khai đăng ký tài sản nhà nước theo quy định tại Thông tư số 35/2007/TT-BTC.

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ;
- Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Ngày 14 tháng 8 năm 2009 Bộ Tài chính có Công văn số 11451/BTC-QLCS về triển khai Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 1.0, theo đó để đảm bảo tiến độ cập nhật số liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ và Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình thực hiện gấp những nội dung sau:

Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II sao gửi Công văn này cho đơn vị dự toán cấp III để thực hiện.

Các đơn vị thực hiện rà soát, lập và gửi Tờ khai đăng ký tài sản nhà nước (trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô các loại và tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên) theo quy định tại Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính.

(các đơn vị kê khai theo mẫu và hướng dẫn gửi kèm Công văn)

Các đơn vị gửi gấp về Bộ trước ngày 29/8/2009 để Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) kiểm tra, xác nhận và gửi Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị liên hệ với Phòng Quản lý tài sản, Vụ Kế hoạch – Tài chính theo số điện thoại 04.38431384 để được hướng dẫn.

Bộ thông báo cho đơn vị biết để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Nguyễn Đình Tạp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 245/BTP-KHTC ngày 24/08/2009 về việc kê khai đăng ký tài sản nhà nước theo quy định tại Thông tư số 35/2007/TT-BTC do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.488

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server251