Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2403TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2403 TCHQ/KTTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 30/5/2005 Bộ Tài chính có công văn số 6461 TC/NSNN về việc hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hoàn trả các khoản thu đã nộp NSNN. Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị khi lập hồ sơ hoàn trả tiền thuế cho các doanh nghiệp tại Vụ Ngân sách nhà nước phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin quy định theo mẫu số 01 và 02 đính kèm Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp NSNN. Trước khi chuyển hồ sơ sang Vụ Ngân sách nhà nước, các đơn vị phải kiểm tra hồ sơ tránh các sai sót như: không ghi số xê-ri trên giấy nộp tiền vào NSNN, tên đơn vị được hoàn trả và số tiền nộp ngân sách không thống nhất, số liệu ghi ngày, tháng của chứng từ nộp tiền trên công văn đề nghị hoàn thuế và giấy xác nhận của kho bạc nhà nước không thống nhất...;

Đối với giấy nộp tiền vào Ngân sách bằng chuyển khoản thì ghi số, ngày, tháng năm của chứng từ mà kho bạc làm căn cứ hạch toán thu ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) để có hướng dẫn tiếp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.  
- LĐTC (để b/cáo).
- Lưu VT, KTTT (KH 3 bản).
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 2403 TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hoàn trả các khoản thu đã nộp NSNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.468

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!