Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 238/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Số hiệu: 238/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 16/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 238/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thực hiện chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Ban quản lý các dự án 18 – Bộ Giao thông vận tải

 

Trả lời văn bản số 319/KTKH-PID8 ngày 23/1/2006 của Ban quản lý Các dự án 18 – Bộ Giao thông Vận tải về việc chi phí lập hồ sơ mời đấu thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

Theo qui định tại Phần I Qui định chung của Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì chi phí lập hồ sơ mời dự thầu, mời đấu thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu là một phần chi phí trong chi phí quản lý dự án. Đồng thời tại mục 14 Phần I của Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD cũng đã nêu rõ : “Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí quản lý dự án tính theo định mức qui định tại văn bản này để chi cho các hoạt động trong quá trình quản lý dự án”. Như vậy, đối với Dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hoá và Dự án xây dựng Tuyến đường Nam Quảng Nam, nếu thấy mức qui định trong Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD nêu trên là chưa phù hợp, Ban quản lý Các dự án 18 (Chủ đầu tư) có thể thoả thuận điều chỉnh với tổ chức tư vấn thực hiện công việc lập hồ sơ mời đấu thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu về mức chi phí cho công việc này cho phù hợp với tình hình thực tế của dự án trong phạm vi nguồn kinh phí quản lý dự án theo qui định.

Ban quản lý Các dự án 18 – Bộ Giao thông Vận tải căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định./.

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Cục GĐ-QLCLCTGT;
- Lưu VP,VKT,Vụ KTTC(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
ĐÃ KÝ 
Đinh Tiến Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 238/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.557
DMCA.com Protection Status