Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2342/BXD-QLN hướng dẫn quản lý vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện dự án nhà ở sinh viên do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2342/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2342/BXD-QLN
V/v hướng dẫn quản lý vốn TPCP thực hiện dự án nhà ở sinh viên

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn 14178/BTC-ĐT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài Chính đề nghị góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn việc quản lý vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện dự án phát triển nhà ở sinh viên; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hiện nay đã có những văn bản hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho các công trình giao thông, thủy lợi, cũng như các văn bản hướng dẫn việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước. Do vậy, Bộ Xây dựng nhất trí như đề xuất của Bộ Tài chính là chỉ ban hành văn bản hướng dẫn để thống nhất chung việc áp dụng các quy định hiện hành đối với công tác quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ.

2. Một số nội dung góp ý cụ thể:

2.1. Tại điểm 1.3 Mục 1 đề nghị sửa lại là: tổng số vốn trái phiếu Chính phủ phân bổ cho từng dự án theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không vượt quá tổng số vốn thực hiện dự án. Bởi theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì tổng mức đầu tư dự án bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 65/2009/QĐ-TT ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ thì vốn đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên từ ngân sách nhà nước ngoài nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho công tác xây lắp còn các nguồn khác như: ngân sách hàng năm của các địa phương và các Bộ, ngành bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho giáo dục, đào tạo hoặc trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất để lại cho địa phương. Do vậy, tổng số vốn đầu tư thực hiện các dự án nhà ở sinh viên sẽ vượt hơn số vốn trái phiếu Chính phủ phân bổ cho dự án đó.

2.2. Tại điểm 2.1 Mục 2 đề nghị sửa lại theo hướng: từ cuối năm 2010 trở đi việc thực hiện đăng ký nhu cầu và mức vốn trái phiếu Chính phủ hàng năm để đầu tư dự án nhà ở cho sinh viên thực hiện theo thời gian như quy định về thời hạn lập dự toán ngân sách nhà nước. Theo quy định tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ, trong hai năm 2009-2010 đã quyết định chi khoảng 8.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ để đầu tư nhà ở cho sinh viên. Các dự án sử dụng nguồn trái phiếu này phải hoàn thành vào năm 2010 và chậm nhất vào quý II năm 2011. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành kiểm tra, rà soát, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh mục các dự án nhà ở sinh viên được sử dụng từ nguồn trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2009-2010 là 8.258 tỷ đồng, nên việc cho các địa phương tiếp tục đăng ký thêm danh mục các dự án trong giai đoạn này sẽ làm vượt tổng mức vốn trái phiếu dự kiến.

2.3. Bổ sung hướng dẫn việc chuyển vốn, cấp phát, thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho các dự án phát triển nhà ở sinh viên, theo hướng kéo dài thời gian ít nhất là 06 tháng (30/6 năm sau), để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 10 Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vì ngày 20/8/2009, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 1308/QĐ-TTg phê duyệt danh mục các dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009, do đó nếu thực hiện việc chuyển vốn, cấp phát, thanh toán vốn đầu tư thực hiện theo quy định như đối với vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước khác thì các dự án phát triển nhà ở sinh viên chỉ được thực hiện không quá 05 tháng (theo quy định là 31/01 năm sau). Bên cạnh đó việc đầu tư xây dựng công trình không thể giảm trình tự kỹ thuật bắt buộc (thi công móng, phần thân, mái...).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về dự thảo văn bản hướng dẫn việc quản lý vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện dự án phát triển nhà ở sinh viên. Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hợp, hoàn thiện văn bản hướng dẫn để ban hành theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Hồng Quân (để B/C);
- VP Ban Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản;
- Lưu: VP, QLN(2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2342/BXD-QLN hướng dẫn quản lý vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện dự án nhà ở sinh viên do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.170
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116