Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2241/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2241/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 27/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2241/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật.

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Hiệp hội sản xuất kinh doanh của người tàn tật Việt Nam

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5318/BTC-NSNN ngày 19 tháng 4 năm 2007 về việc xử lý kiến nghị của Hiệp hội sản xuất kinh doanh của người tàn tật Việt Nam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc ban hành chính sách hỗ trợ (ngoài các chính sách hiện hành) đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, PCN Nguyễn Quốc Huy; PCN Trần Quốc Toản. Vụ TH, VX, Website CP;
- Lưu VT, KTTH (3b). S 15

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2241/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.687
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78