Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2232/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 13/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2232/LĐTBXH-TL
V/V: xềp hạng doanh nghiệp  

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi: Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam

 

Trả lời công văn số 761/CV-HĐQT ngày 23/6/2005 của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Việc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam không thực hiện xếp hạng đối với một số công ty theo quy định tại các Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp nhà nước trong nhiều năm, rồi lại viện dẫn do công văn dừng xếp hạng trong đợt cải cách tiền lương là không đúng. Việc không xếp hạng doanh nghiệp dẫn đến việc chậm trễ trong chuyển xếp lương mới và khó khăn trong việc thực hiện các chế độ, quyền lợi đối với viên chức quản lý doanh nghiệp, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc trách nhiệm của Tổng công ty.

2/ Để giải quyết các vướng mắc, trong khi chờ hướng dẫn xếp hạng mới đối với công ty nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý để Tổng công ty căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp ban hành tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 và Thông tư số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 4/4/2000 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính, tạm thời xếp từ hạng II trở xuống để làm căn cứ xếp lương cho viên chức quản lý công ty theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 rồi mới thực hiện chuyển xếp sang lương mới theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Khi có hướng dẫn mới của Nhà nước về tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp thì phải thực hiện xếp hạng lại theo tiêu chuẩn mới.

Đề nghị Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2232/LĐTBXH-TL ngày 13/07/2005 về việc xếp doanh nghiệp hạng do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.850

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!