Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 213/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 17/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/TTg-QHQT
V/v Điều chỉnh Hiệp định Tài trợ cho Dự án thí điểm giảm nghèo tại huyện Ia Pa, Gia Lai.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 160/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 01 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh nội dung Hiệp định tài trợ (số C-IT-59-VN3) của Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD): Bổ sung 45.000 USD vốn đối ứng cho Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Thí điểm giảm nghèo tại huyện Ia Pa, Gia Lai" và gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Kinh phí đối ứng bổ sung do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tự bố trí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho phía IFAD biết về quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có thư trao đổi với Văn phòng IFAD tại Việt Nam về việc sửa đổi Hiệp định và thực hiện các thủ tục điều chỉnh trên của Dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Các Vụ: TH, KTN, KTTH, ĐP; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 213/TTg-QHQT ngày 17/02/2012 điều chỉnh Hiệp định Tài trợ cho Dự án thí điểm giảm nghèo tại huyện Ia Pa, Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.951

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204