Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2129/VPCP-CN về việc chế tạo, cung cấp cầu trục gian máy và cẩu trục chân dê cho Công trình thủy điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2129/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 19/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2129/VPCP-CN
V/v chế tạo, cung cấp cầu trục gian máy và cẩu trục chân dê cho Công trình thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Hiệp hội các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Hiệp hội các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam tại văn bản số 55CV/VP-HH ngày 9/4/2007 về việc Xí nghiệp cơ khí Quang Trung thực hiện gói thầu chế tạo, cung cấp cầu trục gian máy và cẩu trục chân dê cho Công trình thủy điện Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Chủ đầu tư) cùng với Hiệp hội các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam và Xí nghiệp cơ khí Quang Trung bàn bạc thống nhất cách thức thực hiện, đảm bảo đạt kết quả là nhà thầu trong nước thực hiện được gói thầu chế tạo, cung cấp cầu trục gian máy và cẩu trục chân dê cho Công trình thủy điện Sơn La theo đúng hồ sơ mời thầu và quy định hiện hành về đấu thầu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Hiệp hội các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Xí nghiệp cơ khí Quang Trung;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, ĐP, NN, Website CP;
- Lưu: VT, CN (5), 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2129/VPCP-CN về việc chế tạo, cung cấp cầu trục gian máy và cẩu trục chân dê cho Công trình thủy điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.782
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231