Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2110/VPCP-KTN bảo lãnh khoản vay ngắn hạn cho RVP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2110/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 30/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2110/VPCP-KTN
V/v bảo lãnh khoản vay ngắn hạn cho RVP

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Xét kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại các công văn số 10797/DKVN-TCKT ngày 25 tháng 11 năm 2011 và 1504/DKVN-TCKT ngày 28 tháng 2 năm 2012; ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 12096/BCT-TC ngày 30 tháng 12 năm 2011), Tài chính (công văn số 17369/BCT-TCDN ngày 21 tháng 12 năm 2011), Kế hoạch & Đầu tư (công văn số 1210/BKHĐT-KTCN ngày 02 tháng 3 năm 2012), Tư pháp (công văn số 1816/BTP-PLQT ngày 8 tháng 3 năm 2012), Ngân hàng nhà nước Việt Nam (công văn số 9688/NHNN-QLNH ngày 20 tháng 12 năm 2011) về việc bảo lãnh khoản vay ngắn hạn cho Liên doanh Rusvietpetro, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bảo lãnh khoản vay ngắn hạn cho Liên doanh Dầu khí Rusvietpetro như kiến nghị tại công văn số 10797/DKVN-TCKT ngày 25 tháng 11 năm 2011 và công văn số 1504/DKVN-TCKT ngày 28 tháng 02 năm 2012; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh tế của dự án, phương án bảo lãnh vay vốn, quản lý, giám sát sử dụng vốn vay hiệu quả, tỷ lệ bảo lãnh tương đương tỷ lệ góp vốn trong liên doanh, đưa khoản bảo lãnh vào cân đối tài chính, đảm bảo cân đối dòng tiền trong tương lai.

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế; Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và các thủ tục liên quan đến việc nhận nợ giữa Rusvietpetro với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: CT, TC, KHĐT, TP;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), Ch. (27b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2110/VPCP-KTN bảo lãnh khoản vay ngắn hạn cho RVP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.790
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7