Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2081/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn cho Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư

Số hiệu: 2081/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 18/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2081/VPCP-NN
V/v:Bổ sung vốn cho Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long.

 

Để bảo đảm hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2007, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thống nhất với các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định và thông báo cho từng tỉnh về mức bổ sung vốn tôn nền, đắp bờ bao thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính trích dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 để cấp phát cho các địa phương.

2. Bộ Tài chính chuyển ngay 350 tỷ đồng còn lại trong kế hoạch và Ngân hàng Chính sách xã hội huy động thêm 750 tỷ đồng (được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất) để thực hiện việc cho vay làm nhà trả chậm, bảo đảm cho dân có nhà ở trước mùa lũ năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, NC, ĐP, CN, KG, VX, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2081/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn cho Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.057
DMCA.com Protection Status