Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 208/UB về việc quy định tạm thời về phụ cấp lưu trú cho học viên đi học ở các tỉnh phía Bắc do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 208/UB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Văn Triết
Ngày ban hành: 16/01/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 208/UB
V/v quy định tạm thời về phụ cấp lưu trú cho học viên đi học ở các tỉnh phía Bắc.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 1986

 

Để giảm bớt một phần khó khăn cho anh chị em được cử đi học dài hạn từ 6 tháng trở lên ở các trường Đảng các cấp, trường đại học, cao đẳng, trung cấp… tại các tỉnh phía Bắc, tiếp theo thông báo số 137/TB-UB ngày 19-5-1984 của Ủy ban nhân dân thành phố, nay Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chấp nhận giải quyết thêm phần phụ cấp lưu trú cho học viên do thành phố cử đi học các trường nói trên, như sau :

1- Đối tượng được phụ cấp lưu trú là : cán bộ, công nhân viên thuộc khối dân chính Đảng kể cả học sinh phổ thông do thành phố quản lý và cử đi học dài hạn ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ;

- Học viên là cán bộ nhân viên được hưởng phụ cấp lưu trú 5đ/ngày, trong vòng 4 tháng cho một khóa học.

- Học viên là học sinh phổ thông được hưởng 3đ/ngày, trong vòng 4 tháng cho một khóa học.

2. Khoản phụ cấp lưu trú này được tính từ niên học năm 1984 – 1985 và cấp 1 lần cho học sinh học dưới 1 năm và cấp làm 2 lần cho học sinh học trên 1 năm.

3. Đối với cán bộ được cử đi học thì do cơ quan chủ quản cử người đi học, đối với học sinh phổ thông do Ban giáo dục chuyên nghiệp chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí bổ sung gởi Sở Tài chánh xét giải quyết và cấp phát và chịu trách nhiệm cấp phát và quyết toán với Sở Tài chánh.

4. Ban Giáo dục chuyên nghiệp và cơ quan có cử người đi học hàng năm phải làm việc trước với Ủy ban Kế hoạch và Sở Tài chánh về chỉ tiêu và kinh phí đào tạo.

5. Sở Tài chánh thành phố hướng dẫn thực hiện văn bản này cho đến khi có quy định mới.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Văn Triết

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 208/UB về việc quy định tạm thời về phụ cấp lưu trú cho học viên đi học ở các tỉnh phía Bắc do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.588
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16