Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2048/TTg-QHQT về việc tăng hạn mức vốn vay ODA cho Dự án Cấp nước thị xã sông Công, tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2048/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 28/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2048/TTg-QHQT
V/v tăng hạn mức vốn vay ODA cho Dự án Cấp nước thị xã sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (công văn số 1690/UBND-XDCB ngày 07 tháng 10 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tăng hạn mức vốn vay ODA cho Dự án Cấp nước Thị xã sông Công, tỉnh Thái Nguyên, sử dụng tín dụng hỗn hợp của Chính phủ Na Uy từ 3,350 triệu USD lên 4,205 triệu USD (tăng 0,855 triệu USD).

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho phía Na Uy biết ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thái nguyên phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh cho Dự án; phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo cho Dự án theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2048/TTg-QHQT về việc tăng hạn mức vốn vay ODA cho Dự án Cấp nước thị xã sông Công, tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.091

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87