Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2025/UBND-TH năm 2017 đính chính Quyết định 06/2017/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 2025/UBND-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Tạ Văn Dũng
Ngày ban hành: 03/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2025/UBND-TH
V/v đính chính Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư Pháp;
- Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Xây dựng; Bộ Công Thương;
- Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Mặt trận tổ quốc và các đoàn th tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Hội đồng nhân dân, UBND các huyện, thành phố.

Do sơ suất trong khâu soạn thảo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành quy định quy trình lập thẩm định phương án giá, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá; phân cấp quản lý giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang,

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xin được đính chính sai sót trong văn bản nêu trên như sau:

1. Ti điểm a khoản 5 Điều 5 Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ghi: a) Giá nước sạch sinh hoạt ở khu vực nông thôn không thuộc điểm a khoản 1 Điều nay;. Nay sửa lại là: “a) Giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn không thuc điểm a khoản 2 Điều này;”

2. Tại mục Nơi nhận: “- Như điều 3: Thi hành;”. Nay sửa lại là: - Như điều 2: Thi hành;”./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
(Báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Phòng THCB;
- Lưu: VT, (HuyTH).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Tạ Văn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2025/UBND-TH năm 2017 đính chính Quyết định 06/2017/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.762

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.55.22
server250