Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2014/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 21/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2014/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt Dự án "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam"

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7790/BKH-KTĐN ngày 12 tháng 10 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung Dự án "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam" do Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện vào Danh mục các dự án yêu cầu Tổ chức Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ giai đoạn 2006 - 2010 với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 6.148.680 USD, với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Vốn đối ứng thực hiện Dự án (344.778 USD) được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm tương ứng của Bộ Tư pháp theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, giao Bộ Tư pháp xây dựng, thẩm định, phê duyệt, ký Kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP) theo quy trình hài hoà quản lý và triển khai Kế hoạch chung và các Dự án hợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

3. Trong quá trình xây dựng, phê duyệt và thực hiện AWP của Dự án, Bộ Tư pháp cần lưu ý đề nghị của các cơ quan liên quan nêu tại văn bản trên.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho UNDP biết ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định hiện hành./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
 PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2014/TTg-QHQT ngày 21/10/2009 về việc phê duyệt Dự án "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.761

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!