Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1951/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Cấp nước hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, sử dụng ORIO Hà Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1951/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 25/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1951/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án Cấp nước hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt, sử dụng ORIO Hà Lan

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7346/BKH-KTĐN ngày 14 tháng 10 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án “Cấp nước và bảo vệ nguồn nước hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng” sử dụng tài trợ của Chính phủ Hà Lan theo chương trình ORIO với nội dung chính của dự án như đã được nêu tại công văn trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức gửi đề xuất dự án tới Cơ quan Thương mại và Hợp tác quốc tế Hà Lan (EVD) đề nghị xem xét, tài trợ cho giai đoạn chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo chủ dự án xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Nếu có điều chỉnh, thay đổi nội dung dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1951/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Cấp nước hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, sử dụng ORIO Hà Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


938

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114