Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 193/TTg-QHQT về Hiệp định vay của Chính phủ Áo cho Tiểu dự án 3 và 4 của Dự án “Đầu tư trang thiết bị chữa cháy và cấp cứu sự cố hỏa hoạn - giai đoạn II”

Số hiệu: 193/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 29/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 193/TTg-QHQT
V/v Hiệp định vay Áo cho Tiểu dự án 3 và 4 của Dự án “Đầu tư trang thiết bị chữa cháy và cấp cứu sự cố hỏa hoạn - gđ II”

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 1142/BTC-QLN ngày 25 tháng 01 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định số 3 tài trợ cho Tiểu dự án 3 và 4 thuộc Dự án “Đầu tư trang thiết bị chữa cháy và cấp cứu sự cố hỏa hoạn cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - giai đoạn II”.

2. Cơ chế tài chính trong nước: dự án thực hiện theo cơ chế cấp phát từ Ngân sách Nhà nước đối với toàn bộ vốn vay ODA của Chính phủ Áo.

3. Giao Bộ Tài chính ký với Ngân hàng Áo Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB) Hiệp định nêu trên và hướng dẫn việc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 193/TTg-QHQT về Hiệp định vay của Chính phủ Áo cho Tiểu dự án 3 và 4 của Dự án “Đầu tư trang thiết bị chữa cháy và cấp cứu sự cố hỏa hoạn - giai đoạn II”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.054
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206