Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1915/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định cụ thể lần 1 cho Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) do Bỉ tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1915/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 21/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 1915/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Hiệp định cụ thể lần 1 cho Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) do Bỉ tài trợ.

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 13578/BTC-QLN, ngày 11 tháng 10 năm 2010) về việc chỉnh sửa Hiệp định cụ thể Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) giai đoạn 2009-2015 của Chính phủ Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định cụ thể lần 1 cho Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) giai đoạn 2009-2015 của Chính phủ Vương quốc Bỉ trị giá 1 triệu Euro.

2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Vương quốc Bỉ.

3. Đồng ý Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định cụ thể lần 2 đối với khoản viện trợ 4 triệu Euro còn lại của Chương trình với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Vương quốc Bỉ, bảo đảm nội dung Hiệp định cụ thể lần 2 không trái với Hiệp định Chương trình đã được phê duyệt tại các công văn số 2432/TTg-QHQT ngày 05 tháng 12 năm 2009 và công văn số 884/TTg-QHQT ngày 31 tháng 5 năm 2010.

4. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục ủy quyền theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1915/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định cụ thể lần 1 cho Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) do Bỉ tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199