Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1905/BTC-TVQT của Bộ Tài chính về việc chuyển dự toán ngân sách mua hàng dự trữ Quốc gia

Số hiệu: 1905/BTC-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Mai Thị Oanh
Ngày ban hành: 02/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1905/BTC-TVQT
V/v: Chuyển dự toán ngân sách mua hàng DTQG

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục dự trữ quốc gia

Trả lời Văn bản số 83/DTQG-TCKT ngày 31/01/2007 của Cục Dự trữ quốc gia về việc chuyển kinh phí mua hàng dự trữ năm 2005, 2006 sang năm 2007; Bộ Tài chính (Vụ Tài vụ quản trị) có ý kiến như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Vụ Tài vụ quản trị không quản lý vốn mua hàng dự trữ quốc gia hàng năm của Cục Dự trữ quốc gia. Do đó, về việc chuyển kinh phí mua hàng dự trữ quốc gia năm 2005, 2006 sang năm 2007 tiếp tục thực hiện, đề nghị Cục Dự trữ quốc gia tổng hợp báo cáo Bộ để đề nghị Bộ Tài chính cho phép chuyển sang năm 2007 theo quy định và theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao đối với Cục Dự trữ quốc gia.

Bộ Tài chính (Vụ Tài vụ quản trị) thông báo để Cục Dự trữ quốc gia triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TVQT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Mai Thị Oanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1905/BTC-TVQT của Bộ Tài chính về việc chuyển dự toán ngân sách mua hàng dự trữ Quốc gia

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.133
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40