Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 185/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư XD công trình

Số hiệu: 185/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 06/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 185/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư XD công trình

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

 

Trả lời Văn bản số 21/SXD-KTTH ngày 12/1/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư 04/2205/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1- Việc thực hiện chuyển tiếp một số nội dung của Thông tư số 04/2005 đã được quy định tại Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ (NĐ 16/CP ), trong Thông tư đã nêu rõ: “Các dự án đã phê duyệt, dự án đang tổ chức thẩm định, dự án đã thẩm định nhưng chưa phê duyệt, dự án đang triển khai thực hiện dở dang thì các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định trước khi NĐ 16/CP có hiệu lực thi hành. Trường hợp thấy cần thiết thực hiện các công việc chưa triển khai hoặc đang thực hiện dở dang cho phù hợp với quy định của NĐ 16/CP thì người quyết định đầu tư xem xét, quyết định”. Khi người quyết định đầu tư đã cho phép các công việc tiếp theo thực hiện phù hợp với quy định của NĐ 16/CP có hiệu lực thi hành thì việc lập và quản lý chi phí các công việc còn lại dở dang thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 04/2005/TT-BXD

2- Đối với những công trình chỉ cần lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật theo quy định của Luật Xây dựng thì lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở được xác định theo quy định của Bộ Tài chính, việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư; Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thực hiện theo Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình, việc xác định tỷ trọng chi phí thực hiện phần thuyết minh, thiết kế, dự toán... do các bên giao nhận thầu thực hiện công việc trên quyết định.

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP Bộ, VKT;
- Lưu Vụ KTTC; M5

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký
 Đinh Tiến Dũngtin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 185/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư XD công trình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.399
DMCA.com Protection Status