Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1830/UB-ĐT ngày 05/04/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng do tăng giá đột biến

Số hiệu: 1830/UB-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 05/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1830/UB-ĐT
Về bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng do tăng giá đột biến

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Giám đốc các Sở Ban Ngành thành phố,
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện.

 

Ngày 11 tháng 3 năm 2004, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 292/BXD-KTTC về bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng; tiếp theo đó, ngày 24 tháng 3 năm 2004, Bộ Tài chính cũng đã có Công văn số 2994 TC/ĐT về điều chỉnh giá vật tư cho các công trình xây dựng do tăng giá đột biến. Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương bù đắp phần tăng chi phí bất khả kháng do việc tăng giá vật tư đối với các chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản đang thi công và sẽ khởi công trong năm 2004.

Trong khi chờ Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán và bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng tại các công trình xây dựng, Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Các Chủ đầu tư và các nhà thầu không được phép dừng hoặc đình chỉ thi công các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004.

2. Các chủ đầu tư và nhà thâu không được sử dụng các loại vật tư không có chất lượng tương đương như thiết kế đã được phê duyệt để giảm chi phí.

3. Các Chủ đầu tư và các nhà thầu tổ chức cập nhật chứng từ mua bán vật tư, vật liệu; tổ chức nghiệm thu và kiểm kê xác nhận khối lượng theo định kỳ, có đối chiếu với chi phí định mức theo thiết kế được duyệt và xác định mức tăng chi phí do tăng giá vật tư cho mỗi hạng mục để làm cơ sở cho việc thanh toán bù chênh lệch giá khi có hướng dẫn của Bộ Xây dựng về điều chỉnh dự toán và bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng tại các công trình xây dựng. Nếu đến 30/4/2004 vẫn chưa có hướng dẫn của Bộ Xây dựng hoặc Bộ Tài chính thì Sở Xây dựng và Sở Tài chính thành phố có hướng dẫn liên tịch để quyết toán toàn bộ chi phí đã phát sinh theo định mức thiết kế được duyệt và sự tăng chi phí do tăng giá vật tư, áp dụng từ 1/6/2004.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các Sở Xây dựng, Tài chính, Gio thông công chánh, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thể dục Thể thao, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thương mại, Khoa học và Công nghệ,... xác định danh mục công trình trong điểm của thành phố cần thiết phải triển khai cấp bách, liên tục, được ưu tiên đảm bảo vốn thi công và áp dụng phương thức bù giá này thông báo cho các chủ đầu tư trước 30/4/2004; đồng thời phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý chặt chẽ để thực hiện việc bù giá vật liệu hợp lý, đúng đối tượng cho các trường hợp khác nhau (đang thi công hoặc mới triển khai đấu thầu vào thời điểm tăng giá đột biến...), không để thiệt hại cho các nhà thầu nhưng cũng bảo đảm không gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

(Gởi kèm Công văn số 292/BXD-KTTC ngày 11 tháng 3 năm 2004).

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1830/UB-ĐT ngày 05/04/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng do tăng giá đột biến

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.534
DMCA.com Protection Status

IP: 54.162.118.107