Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1792/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn phương pháp tính toán giá dịch vụ xử lý chất thải rắn đô thị thành phố Đà Nẵng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1792/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 20/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1792/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn phương pháp tính toán giá dịch vụ xử lý chất thải rắn đô thị thành phố Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3914/UBND-SXD ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn phương pháp tính toán giá dịch vụ xử lý chất thải rắn đô thị thành phố Đà Nẵng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt (từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc đầu tư xây dựng, đưa cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt vào vận hành, khai thác sử dụng) được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết với mức lợi nhuận hợp lý để xử lý 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt sau khi qua trạm cân tại nơi xử lý) trong giai đoạn khai thác, vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

2. Tỷ lệ lợi nhuận không quá 5% trong công thức xác định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BXD là tỷ lệ lợi nhuận tối đa của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, được cơ quan có thẩm quyền cho phép xác định khi tính giá dịch vụ xử lý 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt, không phải là tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR của dự án.

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ của nhà đầu tư được tính toán bằng phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả đầu tư và nêu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (không xác định theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BXD).

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1792/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn phương pháp tính toán giá dịch vụ xử lý chất thải rắn đô thị thành phố Đà Nẵng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


408

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169