Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 178/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng chi phí trực tiếp phí khác quy định tại Thông tư số 04/2005/TT-BXD

Số hiệu: 178/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 06/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 178/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn áp dụng chi phí trực tiếp phí khác quy định tại Thông tư số 04/2005/TT-BXD.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi :  Ban quản lý dự án lưới điện - Công ty điện lực 3 Đà Nẵng

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3405/CV - QLDA - P4 ngày 07/12/2005 của Ban quản lý dự án lưới điện - Công ty điện lực 3 Đà Nẵng về hướng dẫn áp dụng chi phí trực tiếp phí khác quy định tại Thông tư số 04/2005/TT-BXD Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí trực tiếp phí khác được quy định tại phần B khoản III mục 2.1 Thông tư số 04/2005/TT- BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và giao khoán cho Nhà thầu thực hiện những công việc như chuyển quân, tát nước vét bùn hố móng, thí nghiệm vật liệu…; Vì vậy, khoản mục chi phí khác không phải lập dự toán chi tiết, không phải nghiệm thu.

Ban quản lý dự án lưới điện - Công ty điện lực 3 Đà Nẵng căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện; Trong quá trình thực hiện có vướng mắc Ban quản lý dự án lưới điện - Công ty điện lực 3 Đà Nẵng phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP- BXD, VKTXD.
- Vụ KTTC.TH.8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
ĐÃ KÝ
 Đinh Tiến Dũng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 178/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng chi phí trực tiếp phí khác quy định tại Thông tư số 04/2005/TT-BXD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.261
DMCA.com Protection Status