Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1779/UBND-ĐTMT về điều chỉnh Quy định về quản lý và sử dụng nguồn ODA của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1779/UBND-ĐTMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 22/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1779/UBND-ĐTMT
Về điều chỉnh Quy định về quản lý và sử dụng nguồn ODA của thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi:

Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Sở Giao thông vận tải;
Các Sở - ngành thành phố;
Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
Các Ban quản lý trực thuộc thành phố;
Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố.

 

Ngày 03 tháng 02 năm 2009, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1840/SKHĐT-ODA, ngày 13 tháng 4 năm 2009) về điều chỉnh quy định về quản lý và sử dụng nguồn ODA của thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Tạm thời giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm nhận thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác đấu thầu thuộc trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải đã được quy định tại Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND .

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND , kết hợp với việc nghiên cứu điều chỉnh Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND , ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh và cả Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND , nếu cần thiết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Th) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1779/UBND-ĐTMT về điều chỉnh Quy định về quản lý và sử dụng nguồn ODA của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.098
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102