Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1688/BTNMT-KH năm 2017 báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện đề án, nhiệm vụ quy định tại Quyết định 12/QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1688/BTNMT-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 05/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1688/BTNMT-KH
V/v báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện các đề án, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg của Th tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp Công văn số 3733/BTC-NSNN ngày 22 tháng 3 năm 2017 của B Tài chính v báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện các Đề án, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo nhu cu kinh phí đ thực hiện Dự án “Xây dựng hệ thng quan trc và cnh báo môi trường bin 04 tỉnh miền trung” như sau:

Tổng nhu cầu kinh phí để thực hiện Dự án là 320 t đng. Trong đó:

- Dự kiến sử dụng từ nguồn vốn đn bù thiệt hại sự c môi trường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà nh là 200 tỷ đồng thực hiện đầu tư cho 04 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Qung Trị và Thừa Thiên Huế (thuộc Hợp phần 1,2,3,4 của dự án).

- Đ xuất b trí kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương được giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường là 120 tỷ đồng để thực hiện Hợp phần 5 của dự án.

Liên quan đến vn đ này, ngày 25 tháng 01 năm 2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình s 06/TTr-BTNMT trình Th tướng Chính ph phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng hệ thng quan trc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung” sử dụng nguồn vốn đền bù thiệt hại sự cố môi trường” của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghip Formosa Hà Tĩnh và nguồn ngân sách trung ương được giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường nhm mục tiêu: Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát và cảnh báo ô nhiễm môi trường bin tại 04 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đảm bảo hiện đại, đồng bộ nhằm cung cấp thông tin, số liệu, tư liệu về hiện trạng, diễn biến chất lượng; môi trường biển, cảnh báo kịp thời khi có dấu hiệu bị ô nhiễm. Thời gian thực hiện dự kiến: 2017-2019.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 2688/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương ly ý kiến của các địa phương tham gia thực hiện dự án đ bổ sung, hoàn chnh dự án và tổng hợp hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định theo các quy định của pháp luật về đầu tư công.

Riêng đối với Hợp phn 5 thuộc dự án do Bộ Tài nguyên Môi trường thực hiện đã đăng ký sử dụng nguồn ngân sách trung ương giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong Kế hoạch đầu tư công Trung hạn 2016-2020. Ngày 20 tháng 3 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường lập Báo cáo đề xuất chủ trương, đầu tư, tổ chức thẩm định nội bộ và Gửi Bộ Kế hoạch và Đu tư đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng, cân đối vốn cho Hợp phn này (tại Công văn s 1236/BTNMT-KH) để làm cơ sở tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định.

Trên đây là báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện dự án Xây dựng hệ thng quan trc và cảnh báo môi trường bin 04 tỉnh min Trung” thuộc Đề án:Xác định thiệt hại, thực hiện bi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự c môi trường bin tại các tnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”. Trân trọng gửi Quý Bộ để tng hp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTg);
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư;
- UBND các tỉnh; Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế;
- Bộ Trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các Tổng cục: Môi trường; Biển và Hải đảo VN;
- Lưu: VT, KH. VA.9.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1688/BTNMT-KH năm 2017 báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện đề án, nhiệm vụ quy định tại Quyết định 12/QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


346

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.51.211