Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 165/BNN-TCLN đề nghị miễn giảm tiền đối với Nhà máy Thủy điện có công suất từ 30 MW trở xuống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 165/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 14/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/BNN-TCLN
V/v trả lời về đề nghị miễn giảm tiền đối với các Nhà máy Thủy điện có công suất từ 30 MW trở xuống.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) nhận được Công văn số 11670/BCT-ĐTĐL ngày 03/12/2012 của Quý Bộ đề cập tới tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đối với các nhà máy thủy điện có công suất từ 30 MW trở xuống, trong đó có nội dung đề nghị miễn giảm tiền DVMTR trong 2 năm 2011, 2012. Về vấn đề này, Bộ NN&PTNT có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR, việc thực hiện thu nộp và chi trả tiền DVMTR có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Ngày 28/9/2011, Tập đoàn điện lực Việt Nam đã có văn bản số 3620/EVN-TCKT hướng dẫn các đơn vị thành viên hạch toán đầy đủ tiền chi trả DVMTR vào chi phí sản xuất kinh doanh, hình thành giá bán điện cho các đối tượng sử dụng điện trên phạm vi cả nước.

2. Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả chính sách chi trả DVMTR, ngày 01/03/2012, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 1221/VPCP-KTN thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, trong đó giao nhiệm vụ cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam có kế hoạch hướng dẫn các nhà máy thủy điện chuyển trả đầy đủ số tiền DVMTR từ năm 2011 cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các cấp để chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

3. Theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ được cụ thể hóa hướng dẫn tại Điều 8 tại Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả DVMTR, thì việc xem xét miễn, giảm tiền DVMTR chỉ áp dụng đối với tổ chức, đơn vị gặp rủi ro bất khả kháng. Do đó, các nhà máy thủy điện có công suất từ 30 MW trở xuống không thuộc đối tượng được miễn giảm.

Thời gian qua, Bộ NN&PTNT đã tích cực chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR. Đây là một chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, rất cần sự phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực, do đó Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Công Thương cùng phối hợp chỉ đạo chặt chẽ, ban hành các văn bản hướng dẫn phù hợp, kịp thời để chính sách của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- BT. Cao Đức Phát (báo cáo);
- Tập đoàn điện lực Việt Nam;
- Quỹ BV&PTR Việt Nam;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 165/BNN-TCLN đề nghị miễn giảm tiền đối với Nhà máy Thủy điện có công suất từ 30 MW trở xuống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.378

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58