Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 16338/BTC-TCNH hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg và Thông tư 122/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 16338/BTC-TCNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16338/BTC-TCNH
V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg và Thông tư 122/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai.

Trả lời Công văn số 1820/SGTVT-VT ngày 06/10/2009 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị hướng dẫn giải quyết những thắc mắc trong việc thực hiện hỗ trợ các chủ sở hữu phương tiện xe 3, 4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Đối với các chủ phương tiện giao thông đã sở hữu phương tiện giao thông thuộc diện bị đình chỉ lưu hành và thực hiện chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 01/8/2007) đến ngày Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 29/4/2009), nếu đủ điều kiện theo quy định thì được hỗ trợ theo Quyết định số 548/QĐ-TTg .

- Đối với trường hợp chủ sở hữu phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, chưa chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề nhưng có cam kết sẽ chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề: Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, chủ sở hữu phương tiện phải chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề thì chủ sở hữu phương tiện mới được hỗ trợ.

- Đối với trường hợp chủ sở hữu phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, không làm nghề vận tải mà chỉ sử dụng xe để phục vụ công việc đồng áng, chăn nuôi cho gia đình: Nếu chủ sở hữu phương tiện đã thực hiện chuyển đổi phương tiện và có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, thì chủ sở hữu phương tiện thuộc đối tượng được hỗ trợ.

- Về việc hỗ trợ thêm 4 triệu đồng cho 01 xe tải mua mới: Bộ Tài chính thống nhất với ý kiến của Sở GTVT Đồng Nai về xe tải mua mới là xe tải mới 100% hoặc xe tải có đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định pháp luật, có đăng ký, đăng kiểm, giấy tờ đăng ký mang tên chủ sở hữu phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông thì chủ sở hữu phương tiện được hỗ trợ theo Quyết định số 548/QĐ-TTg .

Đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thực hiện theo chế độ quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ PC;
- Vụ NSNN;
- Lưu VT, Vụ TCNH (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH CÁC
NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 16338/BTC-TCNH hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg và Thông tư 122/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.825
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212