Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1625/TTg-QHQT Hiệp định tín dụng cho Chương trình bảo vệ rừng ngập mặn ven biển sử dụng ODA của Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1625/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1625/TTg-QHQT
V/v Hiệp định tín dụng cho Chương trình bảo vệ rừng ngập mặn ven biển sử dụng ODA của CHLB Đức

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 13164/BTC-QLN ngày 27 tháng 9 năm 2012) về việc Hiệp định tín dụng với Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định tín dụng cho dự án Bảo vệ ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại các tỉnh Kiên Giang và Cà Mau sử dụng ODA của Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức (sau đây gọi là Hiệp định) theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên.

2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính ký Hiệp định với đại diện của Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức.

3. Bộ Ngoại giao làm các thủ tục ủy quyền theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau phối hợp Bộ Tài chính, cơ quan liên quan và Nhà tài trợ thực hiện dự án trên theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải,
- Các Bộ: KHĐT, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
 các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). A 26

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1625/TTg-QHQT Hiệp định tín dụng cho Chương trình bảo vệ rừng ngập mặn ven biển sử dụng ODA của Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.724

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41